Paginacija

3D modeliranje i proračun pogonskog sklopa trokrilne zupčaste pumpe ZPC - 32
3D modeliranje i proračun pogonskog sklopa trokrilne zupčaste pumpe ZPC - 32
Marin Šunjo
Prikazan je analitički proračun, dimenzioniranje i izrada 3D modela trokrilne pumpe ZPC - 32 na temelju postojeće 2D radioničke dokumentacije i reverzibilnog inženjeringa u programskom alatom Solid Edge ST8 – Synchronous Technology. Nakon izrađenih 3D modela i sklopa trokrilne pumpe ZPC - 32 izrađena je 3D animacija radne funkcije sklopa korištenjem značajke rotacijski motor (eng. Rotational motor), te 3D prikaz sklopa u rastavljenom stanju korištenjem značajke explodiraj (eng....
Akutne komplikacije šećerne bolesti: zdravstvena njega medicinske sestre
Akutne komplikacije šećerne bolesti: zdravstvena njega medicinske sestre
Melani Varga
Cilj ovoga završnog rada jest prikazati značaj šećerne bolesti, komplikacija dijabetesa i zdravstvene njege medicinske sestre. Podaci su prikupljeni iz znanstvenih i stručnih časopisa koji dolaze u tiskanom ili elektronskom obliku, a bave se šećernom bolešću i njezinim komplikacijama. Šećerna bolest definira se kao metabolički poremećaj koji je obilježen stanjem kronične hiperglikemije. Glavni dio rada opisuje akutne komplikacije šećerne bolesti koje uključuju...
Akutne respiratorne infekcije u djece - znanja i stavovi roditelja
Akutne respiratorne infekcije u djece - znanja i stavovi roditelja
Glorija Kutleša
Akutne respiratorne infekcije vodeći su uzrok i bolesti i smrtnosti u djece ispod 5. godine života. Prema podatcima iz 2010. godine, u svijetu je zabilježeno oko 11.9 milijuna teških akutnih infekcija donjeg dišnog sustava koje su zahtijevale hospitalizaciju djece mlađe životne dobi. Za pravodobno liječenje i prevenciju ključna je suradnja i edukacija roditelja. Tako se promiče cijepljenje, dojenje, educira se o važnosti pravilne prehrane, utjecaju boravka u dječjim vrtićima i...
Akutni respiratorni distres sindrom ili šok pluća kao uzrok smrti
Akutni respiratorni distres sindrom ili šok pluća kao uzrok smrti
Sandra Krpan
Akutni respiratorni distres sindrom nastaje kada se u alveolama pluća nakuplja tekućina. Višak tekućine u plućima znači manje kisika koji dolazi u krvotok, te zbog toga dolazi do višestrukog zatajenja ostalih organa. Obično se javlja kod ljudi koji su već kritično bolesni ili kod ljudi koji su doživjeli traumu. Glavni simptom akutnog respiratornog distres sindroma je kratkoća daha. Što se tiče samog postavljanja dijagnoze ARDS-a nema jedinstvenog testa ili metode za...
Alergija na kravlje mlijeko kod djece
Alergija na kravlje mlijeko kod djece
Sanela Novak
Alergija na kravlje mlijeko je abnormalna reakcija imunološkog sustava na proteine kravljeg mlijeka. Učestalost pojavljivanja u populaciji je između 2 do 2,5%. Prvi simptomi alergije se javljaju oko trećeg i šestog mjeseca života, a u najvećem broju se simptomi pokazuju do 2.godine života, stoga je učestalost pojavljivanja u djece starije od 6 godina manja od 1%. Često se alergijske reakcije dijele na IgEposredovane, IgE- neposredovane te miješane. Dijagnoza alergije na kravlje...
Analiza automatizacije industrijskog pogona na primjeru pivovare Melloti u Asmari
Analiza automatizacije industrijskog pogona na primjeru pivovare Melloti u Asmari
Dejan Katalinić
Način života modernog doba postavlja i nove izazove u industriji i proizvodnji. Želja za većim proizvodnim količinama, većom zaradom i smanjenim udjelom ljudskog rada sve je izraženija, stoga se postavlja pitanje automatizacije proizvodnih procesa. Napisani rad smatram vrlo zanimljivim jer prikazuje tijek odvijanja projekta dijela automatizacije pivovare Melotti u Eritreji. Prvi dio rada sastoji se od izrade dokumenta s potpunom listom komponenti, definiranja karakteristika...
Analiza upotrebe te poteškoće kod ostvarivanja prava na ortopedska pomagala
Analiza upotrebe te poteškoće kod ostvarivanja prava na ortopedska pomagala
Irena Klarić
Završni rad je napravljen na temelju anketnog upitnika, koji je proveden na uzorku od 120 ispitanika, svih dobnih skupina, na području Koprivničko- križevačke županije u periodu od travnja do lipnja 2018. godine. Podaci su kvalitativni i kvantitativni. Ispitanici koriste proteze za ruke i noge, ortoproteze, ortopedske cipele, obloge za rane, antidekubitalna pomagala, ortoze i pomagala za kretanje. Dodatno su razvrstane ortoze, koje koristi 23 ispitanika od ukupno 120, i pomagala za...
Analiza vestibulometrijskih nalaza kod bolesnika sa vrtoglavicom
Analiza vestibulometrijskih nalaza kod bolesnika sa vrtoglavicom
Ivan Jurišić
Često se pacijenti koji imaju neki oblik vrtoglavice upućuju na ispitivanje centra za ravnotežu - vestibulometriju. Uzroci vrtoglavice su brojni a samo mali broj njih je vestibularnog porijekla. Najčešće se pacijenti upućuju od strane neurologa, rjeđe liječnika obiteljske medicine. U radu smo željeli istražiti koliki je udio vestibularnih vrtoglavica u odnosu na vrtoglavice drugog uzroka. Sve nalaze podijelili smo u nekoliko skupina ovisno o dobi i spolu, dijagnozi zbog koje su...
Antimikrobicima uzrokovan kolitis u OB Virovitica u razdoblju 2010.-2016. godine
Antimikrobicima uzrokovan kolitis u OB Virovitica u razdoblju 2010.-2016. godine
Ružica Mačinković
Ciljevi istraživanja:Istražiti učestalost antimikrobicima uzrokovanog kolitisa; ustanoviti značenje dobi, spola, komorbiditeta, prethodnih hospitalizacija kao i vrste antimikrobika na njegovu pojavnost te izračunati učestalost recidiva. Također smo ispitivali principe i način liječenja antimikrobicima uzrokovanog kolitisa u OB Virovitica u razdoblju od listopada 2010. godine do prosinca 2016. godine. Ustroj istraživanja: Retrospektivno istraživanje. Mjesto istraživanja: Opća...
Apstinencijski novorođenački sindrom
Apstinencijski novorođenački sindrom
Ivana Kamenjašević
Bolesti ovisnosti u 21. stoljeću vrijeme predstavljaju veliki ekonomski, socijalni i zdravstveni problem. Majke ovisnice u trudnoći ne obavljaju redovite kontrole kod ginekologa, često žive u vrlo lošim epidemiološkim, higijenskim i socioekonomskim uvjetima, a takve trudnoće se smatraju rizičnima. Pored ovisnosti o ilegalnim psihoaktivnim supstancama, nerijetko je prisutna ovisnost o alkoholu, duhanskim proizvodima, sedativima i barbituratima. Konzumiranje sredstava koje mogu...
Aspekti života osoba s oštećenjem vida
Aspekti života osoba s oštećenjem vida
Dominik Mlinarić
Osobe s invaliditetom je svaka osoba koja zbog određenog oštećenja pod utjecajem različitih čimbenika odstupa od očekivane fiziološke struktura i uobičajenog svakodnevnog funkcioniranja. Prema Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom određeno je devet kategorija osoba s invaliditetom u koje se ubrajaju i osoba s oštećenjem vida. Oštećenje vida odnosi se na sljepoću i slabovidnost, čiji stupanj ovisi o preostaloj oštrini vida i širini vidnog polja. Cilj završnog rada je...
Astma u djece - sestrinska skrb
Astma u djece - sestrinska skrb
Martina Kolesar
Astma kod djece je kronična upalna bolest koju karakteriziraju bronhalna hiperreaaktivnosti i opstrukcija dišnih putova. Obilježena je simptomima stezanja u prsima, suhim kašljom, zaduhom i piskanjem. Najčešći oblik je alergijska astma. Dijagnoza bolesti započinje anamnezom i fizikalnim pregledom. Pri sumnji na astmu, prvi test koji treba napraviti je spirometrija, a zatim skin- prick test. Farmakološko liječenje astme se bazira na inhalacijskim lijekovima kontrolerima i...

Paginacija