Pages

Alergija na kravlje mlijeko kod djece
Alergija na kravlje mlijeko kod djece
Sanela Novak
Alergija na kravlje mlijeko je abnormalna reakcija imunološkog sustava na proteine kravljeg mlijeka. Učestalost pojavljivanja u populaciji je između 2 do 2,5%. Prvi simptomi alergije se javljaju oko trećeg i šestog mjeseca života, a u najvećem broju se simptomi pokazuju do 2.godine života, stoga je učestalost pojavljivanja u djece starije od 6 godina manja od 1%. Često se alergijske reakcije dijele na IgEposredovane, IgE- neposredovane te miješane. Dijagnoza alergije na kravlje...
Analiza automatizacije industrijskog pogona na primjeru pivovare Melloti u Asmari
Analiza automatizacije industrijskog pogona na primjeru pivovare Melloti u Asmari
Dejan Katalinić
Način života modernog doba postavlja i nove izazove u industriji i proizvodnji. Želja za većim proizvodnim količinama, većom zaradom i smanjenim udjelom ljudskog rada sve je izraženija, stoga se postavlja pitanje automatizacije proizvodnih procesa. Napisani rad smatram vrlo zanimljivim jer prikazuje tijek odvijanja projekta dijela automatizacije pivovare Melotti u Eritreji. Prvi dio rada sastoji se od izrade dokumenta s potpunom listom komponenti, definiranja karakteristika...
Analiza upotrebe te poteškoće kod ostvarivanja prava na ortopedska pomagala
Analiza upotrebe te poteškoće kod ostvarivanja prava na ortopedska pomagala
Irena Klarić
Završni rad je napravljen na temelju anketnog upitnika, koji je proveden na uzorku od 120 ispitanika, svih dobnih skupina, na području Koprivničko- križevačke županije u periodu od travnja do lipnja 2018. godine. Podaci su kvalitativni i kvantitativni. Ispitanici koriste proteze za ruke i noge, ortoproteze, ortopedske cipele, obloge za rane, antidekubitalna pomagala, ortoze i pomagala za kretanje. Dodatno su razvrstane ortoze, koje koristi 23 ispitanika od ukupno 120, i pomagala za...
Analiza vestibulometrijskih nalaza kod bolesnika sa vrtoglavicom
Analiza vestibulometrijskih nalaza kod bolesnika sa vrtoglavicom
Ivan Jurišić
Često se pacijenti koji imaju neki oblik vrtoglavice upućuju na ispitivanje centra za ravnotežu - vestibulometriju. Uzroci vrtoglavice su brojni a samo mali broj njih je vestibularnog porijekla. Najčešće se pacijenti upućuju od strane neurologa, rjeđe liječnika obiteljske medicine. U radu smo željeli istražiti koliki je udio vestibularnih vrtoglavica u odnosu na vrtoglavice drugog uzroka. Sve nalaze podijelili smo u nekoliko skupina ovisno o dobi i spolu, dijagnozi zbog koje su...
Antimikrobicima uzrokovan kolitis u OB Virovitica u razdoblju 2010.-2016. godine
Antimikrobicima uzrokovan kolitis u OB Virovitica u razdoblju 2010.-2016. godine
Ružica Mačinković
Ciljevi istraživanja:Istražiti učestalost antimikrobicima uzrokovanog kolitisa; ustanoviti značenje dobi, spola, komorbiditeta, prethodnih hospitalizacija kao i vrste antimikrobika na njegovu pojavnost te izračunati učestalost recidiva. Također smo ispitivali principe i način liječenja antimikrobicima uzrokovanog kolitisa u OB Virovitica u razdoblju od listopada 2010. godine do prosinca 2016. godine. Ustroj istraživanja: Retrospektivno istraživanje. Mjesto istraživanja: Opća...
Automatizacija kotlovnice na piljevinu
Automatizacija kotlovnice na piljevinu
Stjepan Hrženjak
Kotlovnica na piljevinu kao gorivom sirovinom je zanimljiva iz razloga što je jednostavna i efikasna. Njezina glavna svrha u ovom slučaju je zagrijavanje vode. Proces je potpuno automatiziran tako da je potrebno samo nadgledati na SCADA sustavu ukoliko dođe do zastoja. Zahvaljujući PLC-u te modernoj tehnologiji moguće je gotovo svaki sustav pojednostaviti i čovjeku na taj način olakšati posao. Na ovom sistemu je zatvoreni krug upravljanja gdje imamo kao krajnji rezultat zagrijavanje...
Automatizacija modela industrijskog pogona izvedenog manipulatorima i pokretnim trakama
Automatizacija modela industrijskog pogona izvedenog manipulatorima i pokretnim trakama
Marin Nemčić
Ovaj završni rad opisuje automatizaciju modela industrijskog pogona. Opisano je programiranje i upravljanje troosnim manipulatorom, te jednostavni SCADA sustav. Također, u uvodnom dijelu rada opisani su i vizualno prikazani elementi i dodatni uređaji korišteni u samom radu. Opisani su programski alati Step 7 Micro/Win, TIA Portal i WinCC Flexible.
Automatizacija sustava za paletizaciju korištenjem TTT manipulatora
Automatizacija sustava za paletizaciju korištenjem TTT manipulatora
Goran Husnjak
U radu je opisan sustav za paletizaciju pomoću TTT manipulatora. U uvodnom djelu rada opisan je način rada PLC–a te su opisani svi korišteni uređaji i njihove karakteristike. Isto tako opisan je program koji je izrađen u programskom alatu Step 7 Micro/Win. Također, je izrađen i jednostavan SCADA sustav u programu WinCC/Flexible.
Automatizirano upravljanje modelom električne kotlovnice PLC-om sa SCADA-om
Automatizirano upravljanje modelom električne kotlovnice PLC-om sa SCADA-om
Marko Ivanković
Tema završnog rada izabrana je iz područja Automatizacije strojeva i uređaja. Cilj rada je bio automatizirati kotlovnicu za grijanje vode pomoću PLC uređaja U radu su opisani korišteni uređaji za kotlovnicu i sami PLC uređaj. Korišten je program za programiranje PLC uređaja je Step 7 MicroWin i SCADA sustav koji je izrađen u WinCC Flexible programu sami program za kotlovnicu i SCADA sustav su opisani u radu.
Barijere s kojima se susreću oboljeli od paraplegije i tetraplegije
Barijere s kojima se susreću oboljeli od paraplegije i tetraplegije
Ines Ugarković
Paraplegija i tetraplegija su stanja nastala kao posljedica oštećenja leđne moždine. Paraplegija nastaje kao posljedica spinalne ozljede u torakalnom, lumbainom i sakralnom dijelu kralježnice za koju je karakterističan djelomični ili potpuni gubitak funkcija ispod razine ozljede, dok tetraplegija nastaje kao posljedica spinalne ozljede u vratnom dijelu kralježnice za koju je karakterističan potpuni ili djelomični gubitak funkcija ispod mjesta ozljede. Najčešći uzroci ozljeda...
Barijere s kojima se susreću slijepe i slabovidne osobe
Barijere s kojima se susreću slijepe i slabovidne osobe
Iva Goja
Na osjetilo vida mogu utjecati mnogi nasljedni i nenasljedni čimbenici, a posljedica toga su blaža ili teža oštećenja vida. Oštećenjem vida smatraju se slabovidnost i sljepoća. One mogu nastupiti pri rođenju ili se pojaviti kasnije tijekom života. Razlikuju se po uzrocima i stupnju. Jedan od najvažnijih čimbenika za neovisno življenje je mogućnost svake osobe da samostalno obavlja svakodnevne obaveze i aktivnosti. Samostalno kretanje osnova je za obavljanje tih aktivnosti. Uz...
Bazocelularni karcinom kože
Bazocelularni karcinom kože
Martina Halar Mokoš
Bazeocelularni karcinom je najučestaliji tumor kože. Obilježen je sporim rastom i slabim metastatskim potencijalom. Ukoliko se ne liječi može prodrijeti u dublja tkiva, mišiće ili kosti. Pojavljuje se najčešće na mjestima koja su izložena Suncu, obično na licu, iznad zamišljene crte koja spaja kutove usana i ušne resice. Bazeocelularni karcinom započinje kao mala, čvrsta izraslina uzdignuta na koži koja ne zacjeljuje. Postoji sedam oblika bazeocelularnog karcinoma kože-...

Pages