završni rad
Uloga medicinske sestre u prevenciji stigmatizacije psihijatrijskih bolesnika

Maja Jajtić (2017)
Veleučilište u Bjelovaru
Odjel sestrinstva