završni rad
Uloga medicinske sestre u postupku eksplantacije organa

Anđelko Engler (2015)
Veleučilište u Bjelovaru
Odjel sestrinstva